Styrelse

ordförande: Maria Nyberg Ståhl 

kassör: Anna-Marta Roos-Näslund 

ledamot Katarina Bergner Åhlén 
 Lars-Åke Johansson 
 Jan Runsten 

producent: Bengt Gidlöf 

konstnärlig ledare: Nicklas Strandberg 

suppleant: Astrid Pullar 

Dela: