Styrelse

ordförande: Mattias Schindele 

sekreterare: Karen Kemling 

kassör: Anna-Marta Roos-Näslund 

ledamot Cornelia Hippe 
 Örjan Mattsson 
 Karin Thomasson 

producent: Bengt Gidlöf 

konstnärlig ledare: Nicklas Strandberg 

suppleant: Astrid Pullar 

Dela: