Aktuellt

När konserten närmar sig finns information på följande hemsidor:

www.ostersundsorkesterforening.se
www.estradnorr.se/musik/om-musiken
www.svenskakyrkan.se/ostersund/musik

Kommande konserter

Tid
torsdag 28 september kl. 18:00 DirigentNicklas StrandbergKonsertmästareAnnelie RydPlats
Rom Pris fri entré

CONCERTO DI ORCHESTRA D'ARCHI DALLA SVEZIA
A. CORELLI – E. ANDRÉ - A. PÄRT - G. HAHN - J-H. ROMAN - K. JENKINS - W. PETERSON-BERGER

Östersunds Orkesterförening åker på konsertturné till Rom. med oss i repertoarbagaget har vi bl.a. musik av:
W. PETERSON-BERGER
A. CORELLI – E. ANDRÉ
A. PÄRT - G. HAHN
J-H. ROMAN - K. JENKINS


Vi kommer att spela två konserter mitt i centrala Rom:
CHIOSTRO DI
COLLEGIO ROMANO
VENERDÌ 29/9 ORA 18:30

BASILICA DI
SANT'ANDREA DELLA VALLE
DOMENICA 1/1 ORA 20:45

Vi kommer dessutom att få nöjet att spela med två fantastiska stråkmusiker från Rom, Eleonora Giosuè och hennes man Andrea Camerino.

 

Båda utbildade på världens äldsta musikinstitution som finns i Rom, nämligen accademia di santa Cecilia.


CONCERTO DI ORCHESTRA D'ARCHI DALLA SVEZIA
CONCERTO DI ORCHESTRA D'ARCHI DALLA SVEZIA
***
Tid
söndag 29 oktober kl. 16:00 DirigentNicklas StrandbergKonsertmästareAnnelie RydPlats
Stora kyrkan - Östersund PrisFri Entré

Uruppförande av Nådens oratorium Musik - Fredrik Sixten Text – Församlingens präster
Fredrik Sixten

Musikåret 2017 Stora kyrkan 

Konsert Stora kyrkan
Söndag 29 Oktober kl 16

Uruppförande av
Nådens oratorium 
Musik - Fredrik Sixten
Text – Församlingens präster

Körer från församlingen
Östersunds orkesterförening
Dirigent - Nicklas Strandberg

Fri entré – Tack vare alla fantastiska medlemmar i 
Svenska kyrkan i Östersund

Nåden allena (lat. sola gratia) är en av reformationens fem pelare (doktriner), och den enda som inte är komponerad av Luther själv. Den förklarar att människan inte kan "frälsa sig själv" utan att hon enbart kan bli räddad genom Guds barmhärtighet, som man förtjänar genom rättfärdiggörelsen. Av alla Luthers fem doktriner är detta den enda som även Katolska kyrkan accepterar då det också är en katolsk doktrin. 

Vad betyder nåden för oss upplysta och uppfyllda människor av idag? Hur behandlar vi våra nådegåvor? Tar vi dem för självklara i full nyttjansrätt eller tar vi tacksamt emot dem med ödmjukhet?

Vad är väl mer rätt än att på lutherskt vis, låta vår tids tankar och musik mötas i förundran över Nåden. Hur ser våra teser ut som vi vill hamra fast med tunga nervösa slag på tangentbordet? I detta verk möts musik av Fredrik Sixten och meditationer och funderingar kring vår tids nåd skrivna av präster i Svenska kyrkan i Östersunds församling till en sorts konstnärlig kyrkport från wittenberg.

Reformationsåret 2017

Vilka berättelser är det som bär oss som kyrka och församling, både historiskt och in i framtiden? Vad innebär det att vara människa och kristen; igår, idag och imorgon?
Under 2017 uppmärksammas i Östersund, i Svenska kyrkan och i hela världen den reformation som tog sin början för 500 år sedan, där Martin Luther har en självklar roll och plats både då och nu. Hans tankar kring kyrka och tro har influerat mycket av vad Svenska kyrkan är och står för idag. Tankar som fortsatt utmanar oss att själva i våra liv ta personlig ställning till det kristna budskapet.

Lika mycket som det är en resa i tiden så är det en resa inåt i oss själva som människor och som kyrka med en fråga om identitet. En fråga om vad som ytterst är vår längtan och om Guds plats i våra liv.

Med Martin Luther inbjuds vi att upptäcka mer av våra historiska rötter, lära mer om var vi står i dag både individuellt och i kyrkans gemenskap, samt att blicka framåt för att kanske ana vägen med en Gud som ändlöst vill ge oss av sin kärlek och nåd.

Gud verkar genom konsten

Genom allt som sker i tillvarons händelser och processer är Gud verksam. Alltså är även teologin och konsten praktiska och hörbara uttryck för Guds handlande och skaparkraft:

"Åt människan ensam har framför de andra kreaturen getts stämman tillsammans med talet, att hon skulle kunna och veta att tillika lova Gud med sånger och ord, nämligen med det ljusa klingande predikandet och utbredandet av Guds godhet och nåd, i vilket [predikande] sköna ord och ljuvlig klang skulle ljuda tillsammans."

Luther ser hela världen som en lovsjungande musikalisk organism som fyller människan med en förtjusning som inga andra konstarter kan åstadkomma. Luther igen:

"Hos Pythagoras skall det ha varit kätteri, att han såg och hörde stjärnornas underbara sång i deras lopp. Men den som inte är blind kommer att se en sådan underbar himmel att man däröver skulle kunna dö av glädje."

När konst och kult kommer samman uppfylls också musikens yttersta mål enligt Luther: att lovsjunga: 

"På sätt och vis är nuförtiden hela världen uppfylld av att man tjänar och lovar Gud genom att sjunga, predika, spela orgel och musicera, och Magnificat sjunges så det står härliga"
- Henrik Tobin


Uruppförande av Nådens oratorium  Musik - Fredrik Sixten Text – Församlingens präster
Uruppförande av Nådens oratorium Musik - Fredrik Sixten Text – Församlingens präster
***

Dela:


CONCERTO DI ORCHESTRA D'ARCHI DALLA SVEZIA
CONCERTO DI ORCHESTRA D'ARCHI DALLA SVEZIA